Globální pravidla
Seznam všech základních pravidel, které platí na všech serverech portálu Hypen.cz

 

CZ:

 1. Je přísně zakázáno využívat jakékoliv bugy na serverech portálu Hypen.cz. Hráč má povinnost bug nahlásit, v případě nenahlášení bugu může dojít k omezení hráče na serverech portálu Hypen.cz.
 2. Na jakémkoliv serveru je přísně zakázáno použít hacky, cheaty či jiné další externí prostředky ke zvýhodnění se nad ostatními hráči.
 3. Je přísně zakázáno se vydávat za admina na serverech Hypen.cz
 4. Je přísně zakázáno psát jakékoliv zprávy obsahující reklamu, která se netýká portálu Hypen.cz. Stejné pravidlo platí pro herní jména.
 5. Je zakázáno nadávat, urážet nebo spamovat ostatní hráče.
 6. Je přísně zakázáno obcházet jakékoliv udělené omezení, např.: ban, mute apod.
 7. Je přísně zakázáno jakkoliv provádět síťové útoky na servery Hypen.cz.
 8. Je zakázáno jakkoliv úmyslně zdržovat hru.
 9. Je zakázáno navádět hráče k úmyslnému porušování pravidel.

 

EN:

 1. It is strictly forbidden to use any bugs on the servers of the Hypen.cz portal. The player is obliged to report the bug, if the bug is not reported, the player may be restricted on the Hypen.cz portal servers.
 2. It is strictly forbidden to use hacks, cheats, or other external programs to have an advantage over other players on any server.
 3. It is strictly forbidden to impersonate an administrator on Hypen.cz servers
 4. It is strictly forbidden to write any messages containing advertising that does not relate to the Hypen.cz portal. The same rule applies to game names.
 5. It is forbidden to swear, insult or spam other players.
 6. It is strictly forbidden to circumvent any restrictions, eg: ban, mute, etc.
 7. It is strictly forbidden to carry out network attacks on Hypen.cz servers in any way.
 8. It is forbidden to intentionally delay the game in any way.
 9. It is forbidden to induce players to intentionally break the rules.