Surf Combat pravidla
Seznam pravidel platných na Surf Combat serveru

 

CZ:

  1. Na serveru platí všechna globální pravidla portálu Hypen.cz!
  2. Je zakázáno kempit na hraně surfu.
  3. Je zakázáno kempit východy z portálů.
  4. Je zakázáno radit ostaním hráčům když jsi mrtvý (ghosting).
  5. Hráč má povinnost plnit cíl hry a zbytečně nezdržovat kola.

 Kempení = zdržování se na stejném místě déle než 10 sekund.

 

EN:

  1. All global rules of the Hypen.cz portal apply on the server!
  2. It is forbidden to camp on surf edges.
  3. It is forbidden to camp on teleports.
  4. It is forbidden to advice other players when you are dead (ghosting).
  5. The player has the obligation to fulfill the goal of the game and not to delay the rounds unnecessarily.

Camping = staying in the same place for more than 10 seconds.